PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)


Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).


Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.


Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)


Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.


Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.


https://static.wixstatic.com/media/11508f_dc3d58000bd84360b1462d5dad816277~mv2.jpg/v1/crop/x_307,y_0,w_3175,h_868/fill/w_543,h_149,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/PRP-EU-SLO-barvni.webp